2004-től játszunk együtt. A két hangszer együtthangzásának alapgondolata a hangszerek hasonlóságaiból adódott. A mindkettőre jellemző puha frazeálás, lírai hangvétel kölcsönösen jól hatnak egymásra. A hangszerek karaktervilága olykor áhítatosan egybeolvad, olykor külön életre kelnek.

A duó hangzását meghatározóan a finoman áttetsző lírai melódiák, pallérozott formálás, nosztalgikus merengést idéző hangulat jellemzi, ez határozza meg repertoárunkat is.

Repertoárunkat széles zenei horizontúvá tervezzük bővíteni, a gazdag zenei világunkból többféle hangszer is előkerül.

 

Rachmanyinov: Vocalise lemezfelvétele, 2009

Budaörs, A zene világnapja, 2011 Liszt - átiratok

Zempléni László: QuartettVissza